Aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een aantoonbaar samenwerkingsverband van ondernemers of een collectief van ondernemers binnen een trekkingsgebied, bijvoorbeeld een vereniging of stichting. Een individu kan dus geen aanvraag indienen.

Het Ondernemersfonds Ambacht is van en voor ondernemers. De toetsingscriteria zijn daarom helder: aanvragen die hieraan voldoen, worden in principe altijd gehonoreerd.

  • De aanvraag wordt gedaan vanuit een samenwerking van ondernemers en is representatief voor de betrokken ondernemers in het gebied.
  • De aanvraag heeft een collectief doel, en heeft dus geen betrekking op slechts één of enkele ondernemers in het gebied.
  • Er is sprake van een democratisch besluit.
  • De aanvraag is onderbouwd met een begroting en het aangevraagde bedrag past binnen het in het trekkingsgebied beschikbare budget..
  • De aanvraag betreft geen gemeentelijke taken en er is geen conflict met andere activiteiten in de gemeente.