Evaluatie Ondernemersfonds Ambacht

Op 26 maart en 2 en 9 april a.s. evalueert de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het Ondernemersfonds samen met winkeliers, ondernemers/eigenaren en organisaties. Doet u ook mee?

Sinds 2022 is er een ondernemersfonds in Hendrik-Ido-Ambacht. Het eerste jaar is gebruikt om besturen samen te stellen, een samenwerkingsconvenant op te stellen en trekkingsgebieden te vormen. Vanaf vorig jaar is het fonds echt actief.

Ondernemersfonds: van, voor en door ondernemers
Iedereen, ondernemers/organisaties en eigenaren van panden doen naar rato allemaal mee aan het ondernemersfonds via een kleine opslag op de OZB voor niet-woningen. Het fonds draagt bij aan de organisatiegraad en via het ondernemersfonds kunnen belangrijke investeringen worden gedaan die bijdragen aan het ondernemersklimaat. Ondernemers besluiten zelf waar het geld aan wordt besteed. In Hendrik-Ido-Ambacht werkt het ondernemersfonds met zogenaamde trekkingsrechten. Meerdere gebieden (geografisch en/of op basis van sectoren) maken aanspraak op het budget naar rato van de eigen inleg. Er zijn tien trekkingsgebieden in Hendrik-Ido-Ambacht.

Terugblik
Samen met ondernemers/eigenaren en organisaties kijken we graag terug op de eerste periode. We hebben zes bijeenkomsten gepland om in groepen te praten over o.a. de bekendheid van het fonds, de communicatie en de inzet van het fonds. Wilt u meepraten? Meldt u zich dan uiterlijk 4 dagen voor de bijeenkomst aan via economie@h-i-ambacht.nl aan bij een van onderstaande bijeenkomsten:

Di 26 maart
10.00 uur          winkeliers en eigenaren in winkelcentra 
15.30 uur          ondernemers/eigenaren De Sandeling

Di 2 april
9.30 uur             ondernemers/eigenaren AmbachtseZoom
13.30 uur           organisaties zorg/cultuur/onderwijs en sport
17.00 uur           ondernemers/eigenaren Antoniapolder

Di 9 april
11.00 uur           ondernemers/eigenaren VAO

Voor meer uitleg over het fonds, zie onderstaande video.