Hoe komt het fonds tot stand?

Alle ondernemers in de gemeente dragen bij via een opslag op de onroerend zakenbelasting (OZB) niet-woningen en deze bijdrage komt vervolgens weer ten goede aan de ondernemers.

Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht is een onafhankelijke stichting en beheert het geld dat door ondernemers zelf wordt opgebracht via de opslag op de OZB niet-woningen. Alle betalers van deze belasting betalen dus mee. Behalve bedrijven zijn dat bijvoorbeeld ook scholen en sportvelden. En ook de overheid betaalt mee als zij een pand bezit of huurt.

De opslag op de OZB niet-woningen wordt geheven in een percentage van 45% van de gebruikers en 55% van de eigenaren. Een eigenaar-gebruiker betaalt 100%. De bijdrage voor het ondernemersfonds wordt ook naar deze rato geheven, hetgeen neerkomt op:

2022€13,50 voor gebruikers€16,50 voor eigenaren per €100.000 WOZ-waarde
2023€22,50 voor gebruikers€27,50 voor eigenaren per €100.000 WOZ-waarde
2024€31,50 voor gebruikers€38,50 voor eigenaren per €100.000 WOZ-waarde