Vervolgbijeenkomst Zorg/Onderwijs/Sport/Cultuur – donderdag 15 februari om 16:00 uur

Op donderdag 15 februari a.s. staat een vervolg bijeenkomst op de planning voor de trekkingsgerechtigden uit de zorg-, onderwijs-, sport- en cultuursector.

De insteek van deze bijeenkomst is een vervolg geven aan de eerdere geopperde ideeën en kijken wat de mogelijkheden zijn voor projecten die met de financiële middelen vanuit het Ondernemersfonds mogelijk gemaakt kunnen worden.

Datum: donderdag 15 februari om 16:00 uur
Locatie: Cascade – Hoge Kade 50 – Hendrik-Ido-Ambacht

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: info@ondernemersfondsambacht.nl.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit trekkingsgebied? Neemt u dan contact met Marjet van Os (marjet.vanos@stichting-cascade.nl) directeur-bestuurder Stichting Cascade en tevens bestuurslid van het Ondernemersfonds Ambacht.