Informatie & ideeën bijeenkomst – donderdag 13 april 2023 om 16:00 uur

Op donderdag 13 april a.s. staat een vervolg bijeenkomst op de planning voor de trekkingsgerechtigden uit de zorg-, onderwijs-, sport- en cultuursector.

Op donderdag 16 februari jl. vond de eerste informatiebijeenkomst van het Ondernemersfonds Ambacht plaats speciaal voor de trekkingsgerechtigden uit de zorg-, onderwijs-, sport- en cultuursector.

Na de toelichting over het fonds, het ontstaan en de werking ervan is er met elkaar gesproken over de mogelijkheden en ideeën die er zijn. Er zijn in onze gemeente al veel bestaande initiatieven waar mogelijk een uitbreiding/upgrade op zou kunnen plaatsvinden. Ook is er gesproken over ideeën als verduurzaming van het sportpark Schildman, een busrit voor ouderen uit de Blije Borgh die naar de sportwedstrijden van hun (klein)kinderen kunnen gaan kijken, een pop-up buitenbioscoop en een idee van de FysioAmbacht en SOL Ambacht over de aandacht voor de fijne motoriek op school.

Vervolgbijeenkomst – donderdag 13 april 16:00-17:30 uur – Cascade
Naar aanleiding van de wens om een vervolgbijeenkomst te plannen is er een datum geprikt op donderdag 13 april om 16:00 uur in Cascade.

De insteek van deze bijeenkomst is een vervolg geven aan de eerdere geopperde ideeën en kijken wat de mogelijkheden zijn voor projecten die met de financiële middelen vanuit het Ondernemersfonds mogelijk gemaakt kunnen worden.

Datum: donderdag 13 april om 16:00 uur
Locatie: Cascade – Hoge Kade 50 – Hendrik-Ido-Ambacht

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: info@ondernemersfondsambacht.nl.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit trekkingsgebied? Neemt u dan contact met Marjet van Os (marjet.vanos@stichting-cascade.nl) directeur-bestuurder Stichting Cascade en tevens bestuurslid van het Ondernemersfonds Ambacht.