Oprichting Ondernemersfonds Ambacht

Woensdag 11 mei 2022

Sinds 10 mei jl. is het Ondernemersfonds Ambacht formeel een feit. Het bestuur van de stichting is inmiddels gevormd en bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse doelgroepen (ondernemers, detailhandel, sport, recreatie en overige). Zodra de stichting formeel is opgericht, ontvangen alle ondernemers, andere gebruikers en eigenaren van de panden die niet als woning in gebruik zijn een brief.

Daarin zal meer informatie gegeven worden over de mogelijkheden. Het uiteindelijke doel is om collectief zorg te dragen voor het aantrekkelijker, leuker en leefbaarder maken van gebieden waar de niet-woningen zijn gevestigd (zoals bedrijventerreinen, winkelcentra etc.