Actieplan Lokale Economie 2023 | 2026

Samen met andere stakeholders is er in Hendrik-Ido-Ambacht een lokaal actieplan 2023-2026 gemaakt, waarin voor de komende vier jaar actiepunten zijn vastgelegd om lokaal, innovatief, duurzaam en sociaal ondernemen verder vorm te geven. Samen kom je verder!