Afspraken ondernemersfonds vastgelegd in convenant

Woensdag 15 juni 2022

Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben dinsdag 14 juni een convenant getekend. Met het tekenen van het convenant heeft de stichting ook formeel de bevoegdheid om verder te gaan met het inrichten van het fonds, waaronder het instellen van de verschillende trekkingsgebieden.

In oktober vorig jaar is in de gemeenteraad besloten een ondernemersfonds in Hendrik-Ido-Ambacht in te stellen. Dit op initiatief van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) en de Detailhandelsraad. Alle ondernemers dragen sinds dit jaar via een verhoging op het OZB-tarief bij aan het ondernemersfonds. Zodra de trekkingsgebieden zijn ingericht kunnen ondernemers samen met andere ondernemers uit hun trekkingsgebied, aanspraak maken op het fonds voor de realisatie van gezamenlijke doelen in hun gebied.

Wethouder André Flach: “Met het ondernemersfonds worden ondernemers slagvaardiger. Ondernemers, vastgoedeigenaren, zorginstellingen, onderwijs, sport en andere maatschappelijke instellingen bepalen samen de bestedingsdoelen, afgestemd op hun behoeften en omgeving. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht, de belangen van onze ondernemers goed gaat behartigen en uitvoeren. Met het tekenen van het convenant is dit nu ook formeel geregeld.”

Stichting ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht

Het ondernemersfonds wordt bestuurd door Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht. Deze stichting is 10 mei 2022 opgericht. Inmiddels heeft de stichting haar eigen bestuur en hebben zij met tekenen van het convenant ook de bevoegdheid om het fonds verder in te richten.

Voorzitter van Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht, Gert de Jong: “Met de oprichting van het Ondernemersfonds is er geld beschikbaar wat er anders niet was geweest. Daarmee kunnen we het verschil maken. Dit biedt kansen om bedrijventerreinen en winkelcentra een kwalitatieve impuls te geven. Het is nu zaak dat we dit enthousiasme overdragen op alle Ambachtse ondernemers en dat we initiatieven en ideeën van ondernemers gaan omarmen.”

Tekenen convenant

De gemeente en de stichting hebben samen juridische en financiële afspraken gemaakt, dit staat vastgelegd in het convenant. De afspraken gaan onder andere over de samenwerking, de subsidie en de prestaties die wederzijds verwacht worden gedurende de looptijd van het fonds.

De ondertekening vond plaats tijdens de jaarlijkse barbecue van de gemeente en de VAO. Wethouder Flach tekende het convenant namens de gemeente. Namens Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht, tekenden Gert de Jong als voorzitter en Wim Bergsen als secretaris van het fonds.